chimhoamihot hoa mi hot | Bán chim họa mi hót
CHIM BÁN Videos

Chim họa mi 719, e chỉ là lính mới vừa nhập ngũ giá sv



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi ngũ trường 718, hót như máy



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi 717, hót nhiều vừa về đang yếu lửa



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi 716, xòe thuần 25 lồng giá 600



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi ngũ trường 715, mỏ vàng chân lông sáng bệt cầu hót chiều giá sv



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi 714, to đẹp hót ác giá 400k chim thuần tầm 2 năm nhé



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi 713 vừa về chưa căng lửa giá 800k



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi chiến 712



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim hoa mi cao to đẹp dai thuần vừa về 711



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi hót 710 xòe yếu lửa giá 700k



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi 709, xòe vừa về



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim hoa mi 708 cộc đuôi hót như máy



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi 707 xoe cung va loi duoi do van chuyen gia



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi 706 ngũ trường mỏ vàng mắt méo vừa về chưa quen lồng giá 1100k



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi 705 vừa nhập tịch hót chiều, ngũ trường mỏ vàng to mắt méo giá 1500



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi hót sáng như máy 704 giá sinh viên vì bị lỗi ngủa mất móng



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi chiến 703



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi 702, mỏ vàng lông vàng chân sáng giá 1500 hót nhu ak



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi chiến 701 vừa về, lông đầu mỏng



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi 700, hót sáng múa đuôi giá 700 vì mất móng



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi 699, bị ngửa giá 550



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi 698 ngũ trường bộ to giá 1200 mỏ vàng chân lông sáng



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi 697, mỏ vàng chân vàng lông sáng mắt bé ae khai thác nhé giá 1400



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi chiến 596 ngũ trường bộ to



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi 694 mỏ vàng lông mỏng mắt méo vừa về Giá 1200



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Chim họa mi chiến 693 vừa nhập tịch giá 1300



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng

Họa mi chiến 692



Bán chim họa mi, giao hàng trên toàn quốc. Liên hệ 094 959 1986 Mr Tùng
 
website : bán chim họa mi hót | Uy tín | Giá tốt
Copyright © 2014 - 2016. hoa mi hot - All Rights Reserved
Mua bán chim họa mi hót www.chimhoamihot.com Hotline : 094 959 1986 - 0977 547 999
Thiết kế bởi quangcaothitruong.com